Du er her. Naestved Jagtforening > Nyheder

Nyheder

18-09-2013: Svinø Jagtforening 125 år.

En af kredsens foreninger kan i år fejre 125 års jubilæum og er dermed en af landets ældste, om ikke den ældste jagtforening.

17-06-2013: Kreds 6 på repræsentantskabsmøde i DJ 2013

De delegerede fra kreds 6 deltog også i år i Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde i Odense Congress Center.

29-05-2013: Mindeord for Hanne Johansen, Kredskasserer i Kreds 6

Mindeord for Hanne Johansen, Kredskasserer i Kreds 6

26-03-2013: Kredsmødet 2013

Kredsmøde i Kreds 6 2013
Lørdag den 23. marts afholdtes det årlige Kredsmøde på Damme kro på Møn.
Mødet blev afholdt uden den store dramatik og blev kyndigt ledet af dirigenten Susan Jørgensen. Kredsformanden Kim Jepsen, der forud for mødet havde meddelt at han ikke genopstillede til posten, aflagde beretning der blev suppleret af kredsens koordinatorer, der var kun få kommentarer til beretningen, ligesom regnskabsaflæggelsen ingen kommentarer affødte.

22-02-2013: Møde om markvildtlav Bårse

Stort fremmøde til Jægerforbundets første møde om markvildtslav

Hvis antallet af interesserede deltagere i mødet om markvildtslav i Bårse den 19. februar, er udtryk for lysten og viljen til at oprette markvildtslav i Sydsjælland og på Lolland – Falster, så ser fremtiden for de truede arter lysere ud end tidligere, på disse kanter.

06-02-2013: Ny Kredsformand

Ny kredsformand i kreds 6 – igen?
Ja, det er korrekt, at der skal vælges ny formand i Kreds 6 på Kredsmødet 23. marts 2013.
Jeg må erkende, at posten som kredsformand kræver, at man bruger en hel del af ens fritid. Det var jeg godt klar over, at det gjorde, og jeg opdagede også ret hurtigt, at jeg skal bruge rigtig mange timer for at holde mig opdateret på diverse sites.

21-12-2012: Projektet om forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland,

Kortlægning
En væsentlig komponent i projektet er kortlægning af de sjællandske bestande af kronvildt. Dette har vi arbejdet indgående med under anvendelse af en række datasæt, særligt interviews med distrikter, laug og enkeltpersoner. Vildtudbyttestatistikken, de årlige opgørelser i Jæger og indberetninger på Danmarks Fugle og Natur er også blevet brugt. En del af kortlægningen er analyse af vildtudbyttet, herunder såvel den officielle statistik som de optegnelser, der foretages af de lokale grupper og laug. Det er besluttet at afvente jagtsæsonen 2012/13 med henblik på at gennemføre en samlet status for bestandene

23-11-2012: Vildtforvaltning og miljøbeskyttelse i Femern Bælt regionen

Interreg projektet ”Vildtforvaltning og miljøbeskyttelse i Femern Bælt regionen” tog sin begyndelse for ca. 3 år siden da bestyrelsen i kreds 6 blev kontaktet af Landesjagdverband Schleswig-Holstein der forespurgte om mulighederne for samarbejde om et projekt.