Du er her. Naestved Jagtforening > Nyheder > Ordinær generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalfDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Thaulov Petersen og Susan Jørgensen 7. Valg af to suppleanter. 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 9. Eventuelt Forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden på mail: suj@actaadvokater.dk senest den 1. februar 2018

Sted: Cafe Grønnegade, Grønnegade 10, 4700 Næstvedorsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen Thaulov Petersen og Susan Jørgensen 7. Valg af to suppleanter. 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 9. Eventuelt Forslag, der ønsker behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden på mail: suj@actaadvokater.dk senest den 1. februar 2018

Sted: Cafe Grønnegade, Grønnegade 10, 4700 Næstved