• Næstved Jagtforening

Under denne rubrik vil vi informere om de aktiviteter inden for skydning der arrangeres i foreningens regi. Flugtskydning afholdes på Næstved Flugtskydnings Center (NFC)
Og riffelskydning der pt. afholdes på skydebanen i Karrebækstorp ( riffelindskydning). Foreningen har indledt et samarbejde med Næstved Skytteforening, om aktiviteter på riffelbanen på Præstøvej, der pågår i øjeblikket et større arbejde om tilretning af banen.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/