• Næstved Jagtforening

Riffelskydning

Udvalgsformand.
Gert Wulff
Tlf: 55738094 / 51523565
Mail: ugewulff@stofaner.dk 

De øvrige medlemmer i Skydeudvalget er:

Flemming Prægel – 2830 5775 – e-mail: praegel@stofanet.dk 
Stefan Perch-Nielsen
Niels Riisfeldt

Trænings- og indskydning med jagtriffel 2021

Næstved Jagtforening afholder trænings- og indskydning på

Karrebækstorp skydebane

Søndag den 25. april 2021     Start kl. 09.00 – kl. 16.00 

Al skydning er fra 100 meter standpladsen. Der må skydes med bane/jagt riffel kaliber 5,6 til 11.0

Der skydes på 3 baner.

Pris pr. deltager kr. 50.

Der skal betales med MobilePay ved fremmøde.

 Der skydes i hold af 3 personer i 30. min., hvorefter der skifter til et nyt hold.

Hvis du vil være sikker på, at din riffel er korrekt indskudt, og du selv vil være dus med dit skydevåben og din ammunition, så viser al erfaring, at det er nødvendigt at træne.

Husk - hvis du ikke øver dig, så bliver du aldrig bedre.

Tilmelding er krævet. Dette skal ske til

Flemming Prægel: mobil tlf. 28 30 57 75

Kørselsvejledning:

Kør fra Næstved mod Karrebæk/Skælskør. I rundkørslen drejes fra mod Skælskør.

Skydebanen er beliggende på venstre side af landevejen mod Skælskør.

Adressen er: Skælskørvej 35, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde

For at kunne deltage i træningsskydningen skal der forevises gyldigt medlemskab af Danmarks Jægerforbund (dette af hensyn til forsikringsdækning), gyldigt jagttegn og gyldig våbentilladelse.

For at bevise behovet for tid på skydebanen vil vi opfordre medlemmerne til at benytte tilbuddet.

Skydeudvalget

For at se og evt udskrive dokumentet tryk på nedenstående link

https://naestvedjagtforening.dk/index.php/download_file/view/445/638

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/