• Næstved Jagtforening

Riffelskydning

Udvalgsformand.
Gert Wulff
Tlf: 55738094 / 51523565
Mail: ugewulff@stofaner.dk 

De øvrige medlemmer i Skydeudvalget er:

Flemming Prægel – 2830 5775 – e-mail: praegel@stofanet.dk 
Stefan Perch-Nielsen
Niels Riisfeldt

Trænings- og indskydning med jagtriffel 2020

 

Næstved Jagtforening afholder trænings- og indskydning på

 

Karrebæktorp skydebane

 

Søndag den 26. april 2020                     Aflyst på grund af myndighedskrav (Corona)

Søndag den 10. maj 2020                       Start kl. 09.00 – sidste indskrivning kl. 15.00

Hvis du vil skyde den 10. maj så læs de skærpede regler for skydning denne dag.

reglerne er vist under denne annonce

                       

Al skydning er fra 100 meter standpladsen. Der må skydes med bane/jagt riffel kaliber 5,6 til 11.0

Der skydes på 3 baner.

Pris pr. deltager kr. 50.

Der kan betales kontant eller med MobilePay.

For at undgå for lang ventetid, vil der blive en begrænsning på 3 serier á 3 skud, derefter må man gå bag i en evt. kø, hvis man ønsker at skyde mere. Du kan skyde det antal runder, du ønsker på dagen. Det er til samme pris.

Hvis du vil være sikker på, at din riffel er korrekt indskudt, og du selv vil være dus med dit skydevåben og din ammunition, så viser al erfaring, at det er nødvendigt at træne.

Husk - hvis du ikke øver dig, så bliver du aldrig bedre.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger så kontakt en af følgende:

Flemming Prægel:               mobil tlf. 28 30 57 75

Gert Wulff:                         mobil tlf. 51 52 35 65

 

Kørselsvejledning:

Kør fra Næstved mod Karrebæk/Skælskør. I rundkørslen drejes fra mod Skælskør.

Skydebanen er beliggende på venstre side af landevejen mod Skælskør.

Adressen er: Skælskørvej 35, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde

For at kunne deltage i træningsskydningen skal der forevises gyldigt medlemskab af Danmarks Jægerforbund (dette af hensyn til forsikringsdækning), gyldigt jagttegn og gyldig våbentilladelse.

For at bevise behovet for tid på skydebanen vil vi opfordre medlemmerne til at benytte tilbuddet.

Skydeudvalget

Så bliver det muligt at indskyde riffel på banen i Karrebækstorp

Søndag den 10. maj 2020 fra kl. 9.00 -15.00

For at overholde myndighedernes regler som følge af Corona-pandemien, herunder at der ikke må forsamles grupper på mere end 10 personer gælder følgende retningslinjer.:

Der kan maks. skyde 3 personer ad gangen.

Der skal reserveres tid til skydning på telefon 28 30 57 75 – Flemming Prægel.

Hver skydetid er 1/2-time.

Mød venligst præcist og afvent at skydelederen henter jer ved skydehuset.

Skydebanen skal forlades når man har skudt.

Betaling kan kun ske ved mobilepay.

Medbring evt egne hjælpemidler.

Har man symptomer som f.eks feber, hoste eller muskelømhed – så bliv hjemme – og meld afbud så en anden kan få glæde af tiden.

Se evt. mere på foreningens hjemmeside:

http://naestvedjagtforening.dk/aktiviteter/skydning/riffelskydning/

 

 

Husk at tage hensyn til hinanden.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/