Velkommen til foreningens hjemmeside

Med hjemmesiden vil vi løbende holde såvel medlemmer som alle andre interesserede orienteret om foreningen gennerelt, bestyrelse, samarbejdsrelationer m.m. Men ikke mindst de aktiviteter der foregår i foreningen. Du får overblik ved at kigge på oversigten øverst på siden, og som medlem er du naturligvis velkommen til at deltage.
Foreningen er tilknyttet Danmarks Jægerforbund og som medlem er du dermed en del af jægerfælleskabet i Danmark. Foreningens bestyrelse og mange medlemmer er repræsenteret i en række faglige og politiske udvalg og bestyrelser, både lokalt og nationalt og er dermed med til at holde focus på jagt, vildt og natur i Danmark   

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/