Velkommen til foreningens hjemmeside

Med hjemmesiden vil vi løbende holde såvel medlemmer som alle andre interesserede orienteret om foreningen gennerelt, bestyrelse, samarbejdsrelationer m.m. Men ikke mindst de aktiviteter der foregår i foreningen. Du får overblik ved at kigge på oversigten øverst på siden, og som medlem er du naturligvis velkommen til at deltage.
Foreningen er tilknyttet Danmarks Jægerforbund og som medlem er du dermed en del af jægerfælleskabet i Danmark. Foreningens bestyrelse og mange medlemmer er repræsenteret i en række faglige og politiske udvalg og bestyrelser, både lokalt og nationalt og er dermed med til at holde focus på jagt, vildt og natur i Danmark   

Nyheder:

                                                                                                                                             

Næstved Jagtforening har afholdt Ordinær generalforsamling

torsdag d. 8. februar 2024

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 

Referat fra generalforsamlingen kan hentes her: Referat generalforsamling 2024

 

                                                                                                                                      

Foreningstur til Suse-gården i Sverige.

Næstved Jagtforening årlige tur til Susegården for medlemmer af jagtforeningen,

blev afholdt Lørdag 19/8-23 

Læs mere om hvordan dagen forløb på foreningens FaceBook side - læs her

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års tur,

som forgår den 31. august 2024

 

 

                                                                                  

Indskydning og træning med riffel

Næstved Jagtforening afholde skydning på riffelbanen - 

 

Sæsonen er afsluttet - vi starter op igen i april måned 2024

 

                                                                                  

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/