Under denne rubrik, vil hundeudvalget løbende informere om udvalgets aktiviteter og anden information.

 

Der er fornuværende ingen hundeaktiviteter i foreningen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/