• Næstved Jagtforening

Næstved jagtforening er et relativt nyt foreningsnavn for en forening, med en gammel historie. Foreningen ændrede navn i efteråret 2011 fra Jægerklubben For Næstved & Omegn, forud har der været en fusion af jagtforeningerne Hubertus, der i efteråret 2011 kunne have fejret 90 års jubilæum og Næstved Jagtforening.
Foreningens formål er at gennemføre aktiviteter og arangementer af bred jagtlig relevans såvel for "gamle" som nye jægere. Foreningen samarbejder i stort omfang med Næstved Strandjagtforening og Karabæksminde Stranjagtforening om relevante arangementer.
Foreningen er sammen med de to Strandjagtforeninger fælles om at drive Næstved Flugtskydningscenter, der i det daglige ledes af et nedsat forretningsudvalg.

Herudover nedsætter besrtyrelsen de relevante udvalg, som det løbende vurderes at være behov for, det er disse udvalg der er er " rygsøjlen"  i foreningen og som hovedregel afholder de arangementer der er relevante, heraf kan nævnes:

  •  
  • Riffeltræning og indskydning
  • Foresdrag kurser m.m.
  • Madlavning

  • Bestyrelsen er altid åben for nye input der kan medvirke til at foreningen fortsat kan være dynamisk og til glæde og gavn for jægerne i Næstvedområdet.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/