• Næstved Jagtforening

Nyhedsoversigt- Lokale nyheder vises øverst derunder nyheder fra kreds og Forbund

21. aug. 2021
Næstved Jagtforening planlægger en tur med bus for interesserede medlemmer til SUSEGÅRDENS SKYDESKOLE i Sve...
24. apr. 2021
Næstved jagtforening forventer at afholde frivillig jagtprøve den 24 april 2021for jagttegnskursister såfre...
20. apr. 2021
N B!! Ændret mødedato Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2....

HUSK  Jægerråds årsmøde 2021

Sted: Ny Præstøvej 320, 4700 Næstved
Start dato/tid: 08-02-2021 18:00:00
Kontaktperson: Steen Ulrich Rasmussen
Dagsordenen lyder som følger:1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Valg af formand.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt

Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

11. okt. 2019
Læs alle referaterne fra kredsens bestyrelsesmøder her.
11. okt. 2019
Læs mere om tid og sted for haglskydeprøverne i kreds 6 i 2019.
13. jan. 2021
I et debatindlæg i Jyllands-Posten skyder Hans Meltofte fra DOF’s hovedbestyrelse en bredside af mod jagten i Danmark. Debatindlægget rummer en del urigtige påstande, men afspejler ellers DOF’s syn på jagten i Danmark. I bund og grund…
12. jan. 2021
Jakob Bergmann Nielsen tager os en tur med ud i marken - til ét af vores markvildtslaug, som har fået rådgivning til bl.a. pleje af markvildtet.
12. jan. 2021
Gode gerninger i naturen kan være en måde at holde gang i foreningens aktiviteter. Friluftsrådet opfordrer medlemmerne og deres børn til at deltage.
11. jan. 2021
Projekt fokuserer på rehabilitering og forebyggelse af stress via oplevelser i naturen, og kan overføres til organisationer og kommuner landet over.
8. jan. 2021
Danmarks Jægerforbund kan fortsat udbyde de såkaldt korte uddannelser. f.eks. jagttegnskursuslærere, flugtskydningsinstruktører og riffelinstruktører.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/